Japan - Himeji, Kobe & Osaka pictures - by Lorenzo Casaccia

 

Back to Japan / Kansai Notes

 

 

Back to Travels

 

 

Back to Il Labirinto

 

© Lorenzo Casaccia, 2007
Himeji-jo - Entrance.JPG
Himeji-jo - Entrance.JPG
Himeji-jo - Main tower.JPG
Himeji-jo - Main tower.JPG
Himeji-jo - View from the top of the main tower.JPG
Himeji-jo - View from the top of the main tower.JPG
Himeji-jo - View.JPG
Himeji-jo - View.JPG
Kobe - Al Gore would be happy.JPG
Kobe - Al Gore would be happy.JPG
Kobe - Keeping Kobe clean.JPG
Kobe - Keeping Kobe clean.JPG
Kobe - Kobe beef.JPG
Kobe - Kobe beef.JPG
Kobe - Kobe sunset.JPG
Kobe - Kobe sunset.JPG
Osaka - Osaka crowd.JPG
Osaka - Osaka crowd.JPG
Osaka - Rock on the road.JPG
Osaka - Rock on the road.JPG
Osaka - Umeda Sky Building.JPG
Osaka - Umeda Sky Building.JPG
Osaka - Urban fashion.JPG
Osaka - Urban fashion.JPG